MATERIAL FACILITIES

In-use area: 2,6ha
Infrastructure: administrative building, 3 floors lecture-room buildingswith training flow of 2.000 students per day, 3 practice workshops (2 workshops are in operating with practicing flow of 800 students per day), dormitory, sport area for students.
Currently, the college has been assigned 9,2ha by the city to develop to VMU Technical Unviersity with training scale from 10.000 to 12.000 students per year.

 

 

Fanpage

Đường đi đến VMU

BAN BIÊN TẬP

Chịu trách nhiệm nội dung và xuất bản:
PGS. TS. Đào Minh Quân - Hiệu trưởng
Mọi ý kiến đóng góp, gửi bài cho Trang Web: vmc.edu.vn
Xin vui lòng gửi tại đây
 
TRƯỜNG CAO ĐẲNG VMU_Trụ sở: Đường Hải Triều, Quán Toan, Hồng Bàng, Hải Phòng; _Khu giảng đường: Giảng đường B - Đại học Hàng hải VN - Số 338 Lạch Tray, Hải Phòng.

Thành viên