HISTORY

- VMU College, a surbodinate unit of Vietnam Maritime University, was found on 25th November, 2002, with original name  Professional School of Shipbuilding Industry I.

- Enrolled first course on 26th December 2005.

- On 31st July 2006, was renamed Engineering and Shipbuilding Industry Operation College I.

- On 31st December 2007, Minister of Labor, War Invalids & Social Welfare signed Decision no. 1873 on establishing Vinashin Vocational College on the basis of upgrading Engineering and Shipbulding Industry  Operation College I.

- On 26th June 2013, Minister of Transport signed Decision no. 1799 on intact transfering Vinashin Vocational College into Ministry of Transport - Vietnam Maritime University.

- On 29th July 2013, Minister of Labor, War Invalids & Social Welfare signed Decision no. 1080/QĐ-BLĐTBXH on renaming VMU Vocational College.

- On 18th May 2017, Minister of Labor, War Invalids & Social Welfare signed Decision no. 706/QĐ-BLĐTBXH on renaming VMU College.

- Tin: MX-

Fanpage

Đường đi đến VMU

BAN BIÊN TẬP

Chịu trách nhiệm nội dung và xuất bản:
PGS. TS. Đào Minh Quân - Hiệu trưởng
Mọi ý kiến đóng góp, gửi bài cho Trang Web: vmc.edu.vn
Xin vui lòng gửi tại đây
 
TRƯỜNG CAO ĐẲNG VMU_Trụ sở: Đường Hải Triều, Quán Toan, Hồng Bàng, Hải Phòng; _Khu giảng đường: Giảng đường B - Đại học Hàng hải VN - Số 338 Lạch Tray, Hải Phòng.

Thành viên