FUTURE DEVELOPMENT ORIENTATION

With motto : "Quality - Effect - Amity", Vietnam Infomation Technology Sector need to add 31.000 workers per year, includes 25.181 high qualified workers (College Level : 12.000 ; Vocational Secondary Level: 10.000, Vocational Primary Level : 3.181)
VMU College is tasked to invest in building, expanding facilities and area.
- To expand vocation training : Shipbuilding, Ship Crew &Officer , Economics,…
- To build Shipyard (for building 15.000 tons ships).  To carry out 5.500 tons ship building for practicing students.
- To establish water transportation fleet of the College with 5 ships, reach 30.000 - 40.000 gross wieght.
- To train hunman resources in high qualification, 12.000 - 15.000 students per year (expected in 2011-2015 schoolastic)

Project VMU College

Fanpage

Đường đi đến VMU

BAN BIÊN TẬP

Chịu trách nhiệm nội dung và xuất bản:
PGS. TS. Đào Minh Quân - Hiệu trưởng
Mọi ý kiến đóng góp, gửi bài cho Trang Web: vmc.edu.vn
Xin vui lòng gửi tại đây
 
TRƯỜNG CAO ĐẲNG VMU_Trụ sở: Đường Hải Triều, Quán Toan, Hồng Bàng, Hải Phòng; _Khu giảng đường: Giảng đường B - Đại học Hàng hải VN - Số 338 Lạch Tray, Hải Phòng.

Thành viên