Major of education

         1. Navigation

         2. Marine Engineering

         3. Hull Production Technology

         4. Marine Engine Repair

         5. Welding

         6. Accounting

         7. Industrial Electrical

         8. Marine Electrical Engineering

         9. Piping production and assembly

         10. Metal cutting 

         11. Ship coating technology

         12. Lifting machinery operation

         13. Automotive technology

         14. Electric industry auto

         15. Information Technology

 

Fanpage

Đường đi đến VMU

BAN BIÊN TẬP

Chịu trách nhiệm nội dung và xuất bản:
PGS. TS. Đào Minh Quân - Hiệu trưởng
Mọi ý kiến đóng góp, gửi bài cho Trang Web: vmc.edu.vn
Xin vui lòng gửi tại đây
 
TRƯỜNG CAO ĐẲNG VMU_Trụ sở: Đường Hải Triều, Quán Toan, Hồng Bàng, Hải Phòng; _Khu giảng đường: Giảng đường B - Đại học Hàng hải VN - Số 338 Lạch Tray, Hải Phòng.

Thành viên