Giới thiệu bài báo khoa học "Phân tích đặc tính của hệ thống DCSK trong môi trường nhiễu xung"

Bài báo khoa học “On the performance analysis of a DCSK System under the pulse jamming environment”("Phân tích đặc tính của hệ thống DCSK trong môi trường nhiễu xung " ) của đồng tác giả TS. Khiều Hữu Triền - Hiệu trưởngTS. Lê Đăng Khánh  trường Cao đẳng VMU- Đại học Hàng Hải Việt Nam cùng TS. Nguyễn Văn Bình- Đại học Duy Tân, Viện GIST (Hàn Quốc) được công bố trên  tạp trí PLoS One (ISSN 1932-6203), Volume 13(8), publisehed August 14, 2018, tháng 8/2018 thuộc danh mục Tạp chí quốc tế uy tín ISI.

Tạp chí PLoS ONE 13(8), 2018

Nội dung tóm tắt: Bài báo xem xét hệ thống DCSK trong môi trường nhiễu xung cho cả hai trường hợp nhiễu xung nhanh và nhiễu xung chậm. Nhóm tác giả đã đưa ra phép tính xấp xỉ cho tỉ suất bit lỗi hệ thống (BERs) trong các biểu thức phân tích chỉ chứa các hàm đặc biệt phổ biến, từ đó các tác giả chỉ ra rằng trong cả hai trường hợp nhiễu khi tăng chỉ số phân tán có thể làm tăng đặc tính kháng nhiễu của hệ thống. Hơn nữa, nhóm tác giả cũng chỉ ra rằng trong trường hợp nhiễu xung nhanh BER không phụ thuộc vào chu kỳ nhiễu ρ khi ρ < 0.5, tuy nhiên khi ρ > 0.5, giá trị của ρ tăng thì BER giảm. Ngoài ra, nhóm tác giả cũng chứng minh được rằng trong môi trường nhiễu xung chậm, tăng giá trị của ρ có thể tăng hoặc giảm BER. Nghiên cứu này có thể được ứng dụng trong các ứng dụng truyền thông nhằm tăng cường tính bảo mật cho truyền thông không dây.

Fig 1. System BER versus ρ under the fast switching pulse jamming for several value of Pj/Ps.

Fig 2. System BER versus Eb/N0 for the case that the fast switching pulse jammer randomly turns on within a
symbol duration with β = 100.

Fig 3. A comparison of system BERs under the fast switching pulse jamming, slow switching pulse jamming, and
the single-tone jamming environments.

Fig 4. A comparison of the performance of the DCSK system and its derivatives under the fast switching pulse
jamming environment.

Tham khảo nội dung bài báo trên tạp chí quốc tế ISI tại: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0201928.

Fanpage

Đường đi đến VMU

BAN BIÊN TẬP

Chịu trách nhiệm nội dung:
NGƯT. TS. Khiếu Hữu Triển - Hiệu trưởng
Chịu trách nhiệm xuất bản:
PGS. TS. Đào Minh Quân - Phó hiệu trưởng
ThS. Mai Văn Xuân - TP ĐT & CTSV
Mọi ý kiến đóng góp, gửi bài cho Trang Web: vmc.edu.vn
Xin vui lòng gửi tại đây
 
TRƯỜNG CAO ĐẲNG VMU_Trụ sở: Đường Hải Triều, Quán Toan, Hồng Bàng, Hải Phòng; _Khu giảng đường: Giảng đường B - Đại học Hàng hải VN - Số 338 Lạch Tray, Hải Phòng.

Thành viên