1. Kế toán doanh nghiệp

Tên ngành/ nghề:  Kế toán doanh nghiệp (Business Accounting)

Mã ngành/nghề: 5340302    

Trình độ đào tạo: Trung cấp

Loại hình đào tạo:  Chính quy

Đối tượng tuyển sinh: Theo Quy chế tuyển sinh của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Thời gian đào tạo: 1,5 năm (18 tháng);

  1. Mục tiêu đào tạo:

1.1. Mục tiêu chung:

    Đào tạo nhân viên kế toán có phẩm chất chính trị, đạo đức, có ý thức phục vụ nhân dân, có ý thức và năng lực thực hành nghề nghiệp tương xứng với trình độ đào tạo, có sức khỏe, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

     Giúp học sinh nắm vững kiến thức chuyên môn và kỹ năng thực hành thành thạo, có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo và giải quyết những vấn đề thuộc chuyên ngành được đào tạo.

1.2. Mục tiêu cụ thể:

  1. Về phẩm chất đạo đức:

     Học sinh được trang bị kiến thức cơ bản về Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc xã hội chủ nghĩa Việt Nam; có đạo đức nhân cách tốt, có tác phong công nghiệp; có ý thức tổ chức kỷ luật tốt.

  1. Về kiến thức:

     Nắm vững kiến thức về kế toán tài chính và kế toán quản trị, kế toán ngân hảng và kiến thức cơ bản của kiểm toán. Kiến thức tài chính và quản trị tài chính doanh nghiệp. Nắm vững chế độ pháp lý về quản lý tài chính Nhà nước, kế toán, thuế và quản lý thuế. Nắm vững kiến thức về thanh toán nội thương và ngoại thương. Nắm vững các kiến thức cơ bản về quản trị kinh doanh.

  1. Về kỹ năng:

     Có khả năng tổ chức, thiết lập, triển khai, thực hiện và vận dụng chế độ chứng từ kế toán, hệ thống tài khoản kế toán, sổ kế toán, biểu mẫu báo cáo tài chính, báo cáo quản trị tại các loại hình doanh nghiệp, cơ quan Nhà nước và các tổ chức kinh tế xã hội. Lập và phân tích báo cáo tài chính, lập và phân tích một số báo cáo kế toán quản trị: lập dự toán, dự báo về doanh thu và chi phí, lập các báo cáo thuế hàng tháng và quyết toán thuế năm. Có khả năng sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán thông dụng phổ biến trên thị trường.

  1. Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

     Có khả năng làm việc trong các ngành sản xuất kinh doanh như: công nghiệp, xây dựng, vận tải, bảo hiểm, ngân hàng, viễn thông, du lịch,… Đảm nhiệm các chức danh quản lý kinh tế-tài chính từ cấp thấp đến cấp cao trong các phòng ban: kinh doanh, nhân sự, marketing, sản xuất, tài chính,…

1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

     Tác nghiệp viên chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp trình độ trung cấp là người vừa có trình độ lý thuyết vừa có kỹ năng thực hành nghề nghiệp, được bố trí làm việc trong các bộ phận ở các doanh nghiệp công nghiệp nói riêng và làm việc chủ yếu ở các loại hình doanh nghiệp vừa và nhỏ thuộc tất cả các thành phần kinh tế nói chung.

Fanpage

Đường đi đến VMU

BAN BIÊN TẬP

Chịu trách nhiệm nội dung:
NGƯT. TS. Khiếu Hữu Triển - Hiệu trưởng
Chịu trách nhiệm xuất bản:
PGS. TS. Đào Minh Quân - Phó hiệu trưởng
ThS. Mai Văn Xuân - TP ĐT & CTSV
Mọi ý kiến đóng góp, gửi bài cho Trang Web: vmc.edu.vn
Xin vui lòng gửi tại đây
 
TRƯỜNG CAO ĐẲNG VMU_Trụ sở: Đường Hải Triều, Quán Toan, Hồng Bàng, Hải Phòng; _Khu giảng đường: Giảng đường B - Đại học Hàng hải VN - Số 338 Lạch Tray, Hải Phòng.

Thành viên