2. Công nghệ chế tạo vỏ tàu thủy

 Tên ngành/ nghề: Công nghệ chế tạo tàu thủy

Mã ngành/nghề: 5510213          

Trình độ đào tạo: Trung cấp

Hình thức đào tạo: Tập trung

Đối tượng tuyển sinh: Theo Quy chế tuyển sinh của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Thời gian đào tạo: 18 tháng

1. Mục tiêu đào tạo:

1.1. Mục tiêu chung:

- Chuyên môn: Giúp sinh viên nắm vững kiến thức chuyên môn và kỹ năng thực hành thành thạo, có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo và giải quyết những vấn đề thuộc chuyên ngành Công nghệ chế tạo Vỏ tàu thủy.

- Chính trị, đạo đực và pháp luật.

     + Có hiểu biết một số kiến thức phổ thông về chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và Hiến pháp, Pháp luật và Luật Lao động;

     + Nắm vững quyền và nghĩa vụ của nguời công dân nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

     + Có hiểu biết về đường lối phát triển kinh tế của Đảng, truyền thống của giai cấp công nhân Việt Nam, phát huy truyền thống của giai cấp công nhân Việt Nam;

     + Có khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm, sáng tạo ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào công việc, giải quyết các tình huống kỹ thuật phức tạp trong thực tế;

     + Có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp nhằm tạo điều kiện sau khi tốt nghiệp có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn.

- Thể chất và quốc phòng:

     + Có hiểu biết giữ gìn vệ sinh cá nhân và vệ sinh môi trường, có thói quen rèn luyện thân thể, đạt tiêu chuẩn sức khoẻ theo quy định nghề đào tạo;

     + Có những kiến thức, kỹ năng cơ bản cần thiết theo chương trình Giáo dục quốc phòng - An ninh;

     + Có ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.

1.2. Mục tiêu cụ thể:

- Kiến thức:

    + Trình bày được các thông số cơ bản thể hiện hình dáng con tàu;

    + Biết được cách xác định được các dạng kết cấu, vị trí lắp ghép từng kết cấu thân tàu;

    + Trình bày được nội dung cơ bản của các kiểu lắp ráp và các sai lệch thường gặp trong quá trình lắp ráp thân tàu;

    + Trình bày được quy trình gia công tôn vỏ và gia công lắp ráp chi tiết kết cấu thân tàu, cụm chi tiết kết cấu thân tàu đảm bảo yêu cầu kỹ thuật;

    + Trình bày được quy trình lắp ráp phân đoạn đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

- Kỹ năng:

     + Xác định được các dạng kết cấu, vị trí lắp ghép từng kết cấu thân tàu;

     + Xác định các loại tài liệu về tiêu chuẩn lắp ráp thân tàu;

    + Xác định được giới hạn các sai lệch cho phép cho các kiểu lắp ráp;

    + Vẽ được hình dáng, kích thước thực của các chi tiết, kết cấu thân tàu;

    + Chế tạo được các loại dưỡng phục vụ cho gia công, lắp ráp kết cấu và tôn vỏ của thân tàu;

     + Gia công được tôn vỏ; gia công, lắp ráp được các chi tiết kết cấu, cụm chi tiết kết cấu thân tàu đảm bảo yêu cầu kỹ thuật;

     + Lắp ráp được phân đoạn tàu thuỷ đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

      + Hoàn thành hoạt động có tính thường xuyên và không thường xuyên;

      + Làm việc độc lập trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm.

      + Chịu trách nhiệm hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện công việc đã định sẵn.

1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

     - Được nhà trường hỗ trợ, tư vấn xin việc.

     - Làm công tác kỹ thuật trong các cơ quan quản lý Nhà nước có sử dụng chuyên môn nghề Công nghệ chế tạo vỏ tàu thuỷ.

     - Làm tại việc tại các nhà máy đóng tàu, các xưởng cơ khí.

     - Tùy theo năng lực và điều kiện cụ thể có thể tự tạo việc làm phù hợp hoặc học tiếp lên bậc cao hơn

Fanpage

Đường đi đến VMU

BAN BIÊN TẬP

Chịu trách nhiệm nội dung:
NGƯT. TS. Khiếu Hữu Triển - Hiệu trưởng
Chịu trách nhiệm xuất bản:
PGS. TS. Đào Minh Quân - Phó hiệu trưởng
ThS. Mai Văn Xuân - TP ĐT & CTSV
Mọi ý kiến đóng góp, gửi bài cho Trang Web: vmc.edu.vn
Xin vui lòng gửi tại đây
 
TRƯỜNG CAO ĐẲNG VMU_Trụ sở: Đường Hải Triều, Quán Toan, Hồng Bàng, Hải Phòng; _Khu giảng đường: Giảng đường B - Đại học Hàng hải VN - Số 338 Lạch Tray, Hải Phòng.

Thành viên