10. Điều khiển tàu biển

Tên ngành/ nghề: Điều khiển tàu biển

Mã ngành/nghề: 5840110

Trình độ đào tạo: Trung cấp

Hình thức đào tạo: Chính quy(Đào tạo theo hệ thống tín chỉ)

Đối tượng tuyển sinh: Theo Quy chế tuyển sinh của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Thời gian đào tạo: 1,5 năm (18 tháng);

1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1.1. Mục tiêu chung

Học viên sau khi hoàn thành chương trình đào tạocó khả năng trực tiếp làm việc trên tàu biển của các công ty trong và ngoài nước. Nếu có nhu cầu, có thể được tiếp tục đào tạo, huấn luyện để trở thành sỹ quan hàng hải mức trách nhiệm vận hành không hạn chế sau khi học nâng cao để bổ sung kiến thức ở một số mặt. Học viên cũng có thể tham gia học liên thông lên Cao đẳng ngành Điều khiển tàu biển và cao hơn.

1.2. Mục tiêu cụ thể

1.2.1. Kiến thức

-  Nắm vững được các yêu cầu về chuẩn kiến thức của thuyền viên được quy định tại các điều: A-II/1; A-II/2; A-II/3; A-II/4; A-II/5 của Công ước Quốc tế về tiêu chuẩn huấn luyện, cấp chứng chỉ và trực ca cho thuyền viên (STCW78) sửa đổi năm 2010;

-  Hiểu rõ về phương pháp nhận dạng các loại dây được sử dụng trên tàu biển và vận dụng được kiến thức thuỷ nghiệp trong qua trình sử dụng, bảo quản và bảo dưỡng các loại dây đó;

-  Trình bày được kiến thức về sơn tàu biển, kỹ thuật gõ gỉ, kỹ thuật bảo quản thiết bị trên boong khi thực hiện tốt công việc bảo quản vỏ tàu;

-  Trình bày được kiến thức về hỗ trợ điều động để làm tốt công tác chuẩn bị trước khi điều động tàu, công tác lái tàu và công tác cảnh giới trong khi điều động tàu;

-  Phân tích được các yêu cầu về trực ca để duy trì ca trực an toàn;

-  Phân tích được những kiến thức về địa văn hàng hải nhằm xác định phương hướng trên biển, vị trí tàu và lập kế hoạch tuyến đường;

-  Phân tích được kiến thức về hàng hoá vận tải biển.

-  Biết phân tích bản đồ thời tiết và các thông tin khí tượng từ đó đưa ra được các giải pháp phù hợp để dẫn tàu an toàn;

-  Nắm vững được kiến thức về pháp luật hàng hải và các công ước hàng hải quốc tế để khai thác tàu an toàn;

-  Nắm vững các quy định về an toàn phương tiện, an toàn lao động và bảo vệ môi trường;

-  Nắm vững được những kiến thức cơ bản, cần thiết về tiếng Anh chuyên ngành trong thông tin liên lạc và trong công việc;

- Hiểu được một số kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh về truyền thống yêu nước của dân tộc, của giai cấp công nhân Viêt Nam, về vai trò lãnh đạo, đường lối chính sách của Ðảng Cộng sản Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước;

- Nắm và thực hiện được quyền, nghĩa vụ của người công dân nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

1.2.2. Kỹ năng

-  Thực hiện đúng các biện pháp an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp;

-  Sử dụng được một số dụng cụ, khí cụ điện và bảng điện phục vụ trực tiếp cho việc vận hành khai thác các thiết bị trên boong, tắt mở đèn tín hiệu, đèn chiếu sáng;

-  Có được các kỹ năng giao tiếp tốt với các thành viên trên tàu, đại lý, chủ tàu, chính quyền cảng, với hành khách ( trên tàu khách);

-  Thực hiện được công việc hỗ trợ điều động tàu;

-  Thực hiện tốt công tác thuỷ nghiệp;

-  Vận hành và khai thác được các trang thiết bị ngành boong đúng tiêu chuẩn kỹ thuật;

-  Xử lý được bằng các hành động phù hợp khi tàu gặp tình huống nguy cấp;

-  Xử lý được bằng các hành động phù hợp khi gặp tàu khác đang gặp nạn;

-  Lựa chọn được thông tin và tài liệu để lập được kế hoạch tuyến đường;

-  Quản lý, tu chỉnh, ghi chép được các ấn phẩm hàng hải, hải đồ, các loại nhật ký ngành boong-  Lựa chọn được thông tin và tài liệu để lập được kế hoạch tuyến đường;

-  Quản lý, tu chỉnh, ghi chép được các ấn phẩm hàng hải, hải đồ, các loại nhật ký ngành boong;

-  Quản lý được chứng chỉ, bằng cấp của thuyền viên trên tàu;

-  Thực hiện được công việc giám sát làm hàng theo kế hoạch;

-  Chằng buộc được chắc chắn khi bảo quản, vận chuyển hàng hoá;

-  Quản lý được giấy tờ, hồ sơ tàu;

-  Có khả năng dẫn tàu trong các điều kiện ngoại cảnh đặc biệt;

-  Thực hiện được Kế hoạch an ninh trên tàu;

-  Giao tiếp được bằng tiếng Anh trong công việc;

- Có nhận thức và biết giữ gìn, phát huy truyền thống của giai cấp công nhân, biết kế thừa và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc Việt Nam;

- Có tinh thần yêu nước và niềm tự hào dân tộc;

- Có lương tâm nghề nghiệp, có tinh thần tập thể và sáng tạo trong lao động.

1.2.3.Năng lực tự chủ và trách nhiệm

- Có năng lực thực hiện chuyên môn, nghiệp vụ đã được đào tạo;

- Có sáng kiến trong quá trình học tập, làm việc;

- Có khẳ năng làm  việc theo nhóm;

- Có khả năng tự định hướng, thích nghi với các môi trường làm việc khác nhau;

- Tự học tập, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp

-  Sau tốt nghiệp, sinh viên làm việc trên các tàu biển thuộc các công ty Vận tải biển trong nước và nước ngoài;

-  Có khả năng trở thành Sỹ quan ngành Điều khiển tàu biển; Công tác thuộc các lĩnh vực điều khiển tàu, Đảm bảo an toàn , Pháp chế , Cảng vụ , Đại lý, Hoa tiêu Hàng hải, Quản lý khai thác tàu,... 

-  Sinh viên tốt nghiệp Trung cấp nghề ngành Điều khiển tàu biển được tham dự các khóa các khóa đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, huấn luyện thuyền viên để được cấp Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn theo quy định của Quyết định số 37/2016/TT-BGTVT của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải;

-  Sinh viên có quyền học liên thông lên Cao đẳng ngành Điều khiển tàu biển.

2. KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC VÀ THỜI GIAN KHÓA HỌC:

- Số lượng học phần tối thiểu: 34

- Khối lượng kiến thức kỹ năng toàn khóa học: 75 TC

- Khối lượng các học phần chung: 13 TC (278)

- Khối lượng các học phần chuyên môn: 62 TC (1170 giờ - 1250 giờ)

- Khối lượng lý thuyết: 610 giờ - 690 giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm 745 giờ - 905 giờ;

Fanpage

Đường đi đến VMU

BAN BIÊN TẬP

Chịu trách nhiệm nội dung:
NGƯT. TS. Khiếu Hữu Triển - Hiệu trưởng
Chịu trách nhiệm xuất bản:
PGS. TS. Đào Minh Quân - Phó hiệu trưởng
ThS. Mai Văn Xuân - TP ĐT & CTSV
Mọi ý kiến đóng góp, gửi bài cho Trang Web: vmc.edu.vn
Xin vui lòng gửi tại đây
 
TRƯỜNG CAO ĐẲNG VMU_Trụ sở: Đường Hải Triều, Quán Toan, Hồng Bàng, Hải Phòng; _Khu giảng đường: Giảng đường B - Đại học Hàng hải VN - Số 338 Lạch Tray, Hải Phòng.

Thành viên